Polityka prywatno?ci

Postanowienia ogólne

Definicje

 • Work On Studio sp. z o.o. z siedzib? w Bydgoszczy, ul Go??bia 47/18, KRS: 0000736714, NIP: PL9532750999, REGON: 380521440 – zwana dalej Work On Studio.
 • Ty – zwany dalej U?ytkownikiem.
 • Witryna www.www.curlyslaw.com – zwana dalej Stron? WWW.

Postanowienia bardziej szczegó?owe

 1. Administratorem danych osobowych U?ytkowników zbieranych na Stronie WWW, jest Work On Studio.
 2. Dane osobowe zbierane przez Work On Studio s? przetwarzane zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Rozporz?dzenie wymienione w punkcie 2?b?dzie dalej zwane RODO.

Co, jak i dlaczego zbieramy?

 • Strona WWW zapisuje w Twojej przegl?darce ciastka, zwane dalej Cookies, które s?u?? do prawid?owego funkcjonowania witryny.
 • Strona WWW zbiera tak?e Twoje dane na potrzeby analityki – w szczególno?ci adres IP, rodzaj przegl?darki, system operacyjny.
 • Je?li zapiszesz si? na newsletter dzielisz si? tak?e z Work On Studio Twoim imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail.

Jak d?ugo przechowywane s? Twoje dane?

 • Cookies przechowywane s? do czasu usuni?cia ich przez U?ytkownika z przegl?darki, z której skorzysta? do otworzenia Strony WWW.
 • Imi?, nazwisko i adres e-mail przechowywane s? do?ywotnio, jednak istnieje te? mo?liwo?? rezygnacji z otrzymywania newslettera z natychmiastowym skutkiem usuni?cia danych U?ytkownika.?

Udost?pnianie Twoich danych

 • Nie udost?pniamy nikomu Twojego adresu e-mail ani danych osobowych.
 • Zbiorcze dane z plików Cookies s?u?? nam tylko jako dane analityczne.
 • Robimy wszystko co w naszej mocy by Twoje dane by?y bezpieczne.

Zarz?dzanie Twoimi danymi

 • W ka?dej chwili masz mo?liwo?? wgl?du w swoje dane zbierane na potrzeby newslettera wraz z mo?liwo?ci? ich modyfikacji lub usuni?cia.
 • W ka?dej chwili masz mo?liwo?? usuni?cia oraz blokowania plików Cookies w swojej przegl?darce.
Skontaktuj si?

Masz pomys??

Porozmawiajmy! Umów si? na 1h bezp?atn? konsultacj?, a razem poszukamy "m?drego" rozwi?zania.

Umów si?

Wise People sp. z o.o.

Adres
al. Powstańców Wielkopolskich 26
85-090 Bydgoszcz, Polska
免费人成在线视频观看,亚洲人成电影在线天堂色,成版人看片app破解版